Årsstämma 2017

Capios årstämma kommer att hållas i Göteborg den 3 maj 2017. Platsen för stämman är Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen (sal RunAn).

Anmälan till årsstämman

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast onsdagen den 15 mars 2017. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas per post till Capio AB (publ), Att: Årsstämma 2017, Box 1064, 405 22 Göteborg, alternativt per e-post till agm@capio.com.