Aktieägare

De tio största kända aktieägarna i Capio AB (publ) per den 31 mars 2017*. 

 

AktieägareAntal aktier   Kapital %Röster %
Nordic Capital genom bolag** 26 605 644 18,8 18,8
Zeres Capital 13 259 853 9,4 9,4
Swedbank Robur Fonder 12 950 368 9,2 9,2
R12 Kapital SPVI AB 10 174 483 7,2 7,2
Fjärde AP-fonden (AP4) 9 828 477 7,0 7,0
Capital Group 8 082 822 5,7 5,7
Svenskt Näringsliv 3 200 000 2,3 2,3
PRI Pensionsgaranti 2 364 286 1,7 1,7
SEB-Stiftelsen 2 080 727 1,5 1,5
Avanza Pension 1 858 329 1,3 1,3
Summa de tio största kända aktieägarna 90 404 989 64,0 64,0
Övriga 50 754 672 36,0 36,0
Totalt 141 159 661  100,0  100,0 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

** Nordic Capital Fund VI.