Aktieägare

De tio största kända aktieägarna i Capio AB (publ) per den 30 juni 2017*.

 

AktieägareAntal aktier   Kapital %Röster %
Swedbank Robur Fonder 13 272 343 9,4 9,4
Zeres Capital 13 147 853 9,3 9,3
R12 Kapital SPVI AB 11 174 483 7,9 7,9
Fjärde AP-fonden (AP4) 10 828 477 7,7 7,7
Capital Group 8 082 822 5,7 5,7
SEB Fonder 3 434 741 2,4 2,4
Nordea Fonder 3 237 835 2,3 2,3
SEB-Stiftelsen 3 080 727 2,2 2,2
Svenskt Näringsliv 3 000 000 2,1 2,1
Avanza Pension 2 684 768 1,9 1,9
Summa de tio största kända aktieägarna 71 944 049 
51,0 
51,0 
Övriga 69 215 612 49,0 49,0
Totalt 141 159 661  100,0  100,0 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.