Aktieägare

De tio största kända aktieägarna i Capio AB (publ) per den 30 september 2017*.

 

AktieägareAntal aktier   Kapital %Röster %
Zeres Capital 13 147 853 9,3 9,3
Swedbank Robur Fonder 12 325 523 8,7 8,7
R12 Kapital SPVI AB 11 174 483 7,9 7,9
Fjärde AP-fonden (AP4) 10 828 477 7,7 7,7
Capital Group 8 082 822 5,7 5,7
Nordea Fonder 5 717 337 4,1 4,1
Belgravia Capital SGIIC 3 706 800 2,6 2,6
SEB Fonder 3 488 638 2,5 2,5
Avanza Pension 3 207 021 2,3 2,3
SEB-Stiftelsen 3 080 727 2,2 2,2
Summa de tio största kända aktieägarna 74 759 681 
53,0 
53,0 
Övriga 66 399 980 47,0 47,0
Totalt 141 159 661  100,0  100,0 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.