Aktieägare

De tio största aktieägarna i Capio AB (publ) per den 31 december 2016*. 

 

AktieägareAntal aktier   Kapital %Röster %
Nordic Capital genom bolag** 26 605 644 18,8 18,8
Apax Europe genom bolag** 15 176 793 10,8 10,8
Swedbank Robur Fonder 13 215 041 9,4 9,4
Zeres Capital 12 235 469 8,7 8,7

R12 Kapital SPVI AB

10 174 483 7,2 7,2
Fjärde AP-fonden (AP4) 9 828 477 7,0 7,0
Capital Group 7 947 610 5,6 5,6
Svenskt Näringsliv 3 050 000 2,2 2,2
Handelsbanken Fonder 2 701 024 1,9 1,9
Invesco 1 942 479 1,4 1,4
Summa de tio största aktieägarna 102 877 020  72,9  72,9 
Övriga 38 282 641 27,1 27,1
Totalt 141 159 661  100,0  100,0 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

** Nordic Capital Fund VI och Apax Europe VI Fund Group.