Finansiell kalender

22 augusti 2017
Extra bolagstämma

27 oktober 2017
Delårsrapport januari-september 2017

7 februari 2018
Helårsrapport januari-december 2017