Finansiell kalender

3 maj 2017
Delårsrapport januari-mars 2017

3 maj 2017
Årsstämma

21 juli 2017
Delårsrapport januari-juni 2017

27 oktober 2017
Delårsrapport januari-september 2017

7 februari 2018
Helårsrapport januari-december 2017