Finansiell kalender

April 2017
Capios årsredovisning 2016 kommer att finnas tillgänglig på www.capio.com i april 2017 (vecka 14).

3 maj 2017
Delårsrapport januari – mars 2017

3 maj 2017
Årsstämma

21 juli 2017
Delårsrapport januari – juni 2017

27 oktober 2017
Delårsrapport januari – september 2017