Sex trender pekar ut vägen

Nyckeltrender

För att kunna möta en ökad efterfrågan på vård, har hälso- och sjukvårdssystemen behövt utveckla nya leveransmodeller och öka kvaliteten
och produktiviteten i sjukvården. Exempelvis har fokus på att kunna
erbjuda kvalitativ sjukvård på den mest effektiva vårdnivån medfört ett
skifte från behandlingar i kostnadskrävande slutenvård till mer effektiva
behandlingar i öppenvård. Vårdgivarna måste driva fram interna kvalitets-
och produktivitetsförbättringar och på samma gång säkerställa att
patienterna behandlas på rätt vårdnivå, samt åstadkomma en välfungerande
samverkan mellan olika vårdnivåer. Högre specialiseringsgrad,
nya behandlingsmetoder och nya medicinska tekniker som möjliggör att
patienter får behandling på rätt nivå i sjukvårdssystemet, är faktorer som
driver bättre kvalitet och kortare vårdtider.