Capio Frankrike

Capio Frankrike driver åtta akutsjukhus, elva lokalsjukhus och tre specialistkliniker för rehabilitering och psykiatri.

cCapio Frankrike är verksamt i sju av landets regioner, koncentrerat till distrikten kring Bayonne, Lyon, Toulouse samt Paris. Capio Frankrike erbjuder ett stort antal olika medicinska behandlingar, exempelvis inom ortopedi, gastrointestinal kirurgi, urologi, gynekologi och lungmedicin liksom neurologi samt behandlingar inom hjärt- och överviktskirurgi. Stor vikt läggs vid att implementera Modern Medicin i hög takt för att förbättra kvaliteten, minska medelvårdtiden och driva skiftet från slutenvård till öppenvård.

 

Frankrike översikt

Framtida fokusområden

  • Fortsatta åtgärder för att kompensera för lägre ersättningsnivåer
  • Fortsatt högt tempo i implementeringen av Modern Medicin, genom nödvändiga investeringar i teknik och lokaler samt etablering av så kallade star networks med ett stort sjukhus som stöds av flera centres of excellence (specialistkliniker)
  • Starkt fokus på organisation och ledning för att stödja utvecklingen av kvalitet och produktivitet
  • Systematiskt kvalitetsarbete genom att fortsätta implementera och mäta kvalitetsindikatorer (QPI:er) i hela verksamheten
  • Löpande utveckla dialogen med patienterna och mäta kvalitetsutvecklingen i syfte att erbjuda rätt vårdkvalitet, på rätt vårdnivå och på rätt sätt
  • Rekrytering av nya läkare för att stödja patienttillväxt och specialisering