Capio Norden

Det nordiska segmentet består av verksamheterna i Sverige och Norge.

Norden övertsikt

Viktiga händelser 2015

  • Volymtillväxten drevs av vårdvals- och kontaktsverksamheter i Sverige, främst akutvolymer vid Capio S:t Görans sjukhus och geriatrikverk- samheten i Stockholm
  • Förvärv skapade en rikstäckande verksamhet för Capio i Norge
  • Satsningar för att öka patenttiden för medicinsk personal genom mindre administration har inletts
  • 90 svenska chefer genomgick Capios managementprogram för att stärka ledningsförmågan – Modernt Management
  • Capio Närsjukvård genomförde åtgärder för att öka personalprodukti- viteten. I tillägg initierades ett åtgärdsprogram innebärande en reduktion av antalet medarbetare (FTE) med 90, varav merparten avser temporär personal. Hälften av åtgärderna var genomförda från januari 2016 och resterande minskning planeras att genomföras successivt under året