Capio Norge

I Norge erbjuder Capio vård inom primärvård och somatisk specialistvård.

I Norge erbjuder Capio vård inom primärvård och somatisk specialistvård. Capio Norge driver åtta medicinska center under varumärket Volvat som erbjuder förebyggande och allmänna sjukvårdstjänster samt specialistsjukvård, samt två specialistkliniker med behandling av ätstörningar respektive sjukgymnastik. Sjukvården som erbjuds finansieras nästan uteslutande privat via försäkringsbolag, företag och egenbetalande patienter. Volvat, som grundades i Oslo 1985 och firade 30-årsjubileum 2015, har utvecklats starkt genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete och ökade patientvolymer de senaste åren. Idag är verksamheten rikstäckande, via verksamhet i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Hamar, Tromsø och Trondheim.