Capio Sverige

I Sverige erbjuder Capio vård inom områdena primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård samt akutvård.

Verksamheten bedrivs på mottagningar för primärvård på 75 platser, mottagningar för somatisk specialistvård på 30 platser, två närsjukhus, mottagningar för psykiatrisk specialistvård på 18 platser samt vid ett akutsjukhus, organiserade i följande affärsområden: Capio Närsjukvård, Capio Specialistkliniker, Capio Psykiatri och Capio S:t Görans Sjukhus. Capio Närsjukvård är det största affärsområdet följt av Capio S:t Görans Sjukhus och Capio Specialistkliniker medan Capio Psykiatri står för den minsta andelen av omsättningen i Sverige under 2015.