Capio Närsjukvård

Affärsområde Capio Närsjukvård erbjuder primärvård på mottagningar på 75 platser i 12 landsting och regioner.

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av tolv landsting och regioner, på mottagningar på 75 platser från Simrishamn i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnsjukvård och mödravård, arbetsterapi och sjukgymnastik. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter i Skåne.

 

Framtida fokusområden

  • Erbjuda ett komplett utbud inom öppenvård med hög tillgänglighet, vänligt bemötande och kontinuitet i vården.
  • Utveckla vårdprogram anpassade till olika medicinska och icke-medicinska behov hos patienter.
  • Förbättra patientflöden och omfördela volymer till rätt vårdnivå internt genom att ytterligare öka andelen konsultationer som utförs av relevant medicinsk personal.
  • Konsolidera primärvårdsmarknaden och förstärka det aktuella nätverket genom mindre tilläggsförvärv.
  • Dra nytta av den befintliga infrastrukturen och investeringarna och därmed förmågan att öka antalet patienter som betjänas med begränsade behov av ytterligare resurser.