Capio Psykiatri

Capio Psykiatri är en av de största privata vårdgivarna inom psykiatrisk specialistvård i Sverige.

Verksamheten bedrivs på 18 platser i fem landsting via tidsbestämda vårdavtal och ackrediteringar för fritt vårdval. Capio Psykiatri behandlar patienter inom vårdområdena allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar.

Framtida fokusområden

  • Frigöra mer tid för patienterna och förbättra den patientupplevda och medicinska kvaliteten
  • Attrahera och behålla rätt kompetenser
  • Nya upphandlingar och ackrediteringar till vårdval
  • Utveckla samarbetet med primärvården