Capio Specialistkliniker

Capio Specialistkliniker finns på 30 platser och i elva landsting och regioner i Sverige och erbjuder ett brett spektrum av somatisk specialistvård.

Verksamheterna är organiserade i fyra huvudområden: geriatrik, ortopedi, närsjukhus och övriga kirurgiska specialiteter inom öron-näsa-hals, gynekologi, ögonsjukvård samt allmänkirurgi. Klinikerna drivs inom ramen för upphandlade kontrakt eller ackreditering för vårdval i elva landsting, inklusive Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dessutom finns ett växande behov av sjukvård som finansieras via försäkringsbolag.

Framtida fokusområden

  • Fortsätta att driva införandet av Modern Medicin i alla vårdenheter, exempelvis avseende knä- och höftkirurgi samt geriatrisk vård.
  • Stärka aktuella centers of excellence och etablera nya genom exempelvis ytterligare konsolidering av specialist­områden.
  • Öka samarbetet och kommunikationen mellan enheterna för att förbättra koordineringen av patientens sjukvårdskontakter, inom exempelvis ortopedi och för multisjuka patienter, särskilt äldre patienter.
  • Dra nytta av skalfördelar för att säkerställa effektiv användning av resurser och fasta kostnader för att i sin tur infria patientlöften och bibehålla flexibiliteten i sjukvården.