Nyckeltal Capio Norden

(Jan-Dec) 2014201312012
  Helår  
Produktion, tusental    
Antal öppenvårdstillfällen 3 719,43 463,52 069,9
Antal slutenvårdstillfällen 49,948,742,9
     
Resurser    
Antal medarbetare (FTE) 5 7225 4323 673
I % av Koncernen 464535
     
Finansiella nyckeltal, MSEK    
Omsättning 7 1286 7164 777
Omsättning, öppenvård 4 8944 6212 779
Omsättning, slutenvård 2 0601 9311 826
Omsättning, övrigt 174164172
I % av Koncernen 545446
     
1Carema Sjukvård konsoliderades den 31 december 2012    
Ladda ner som Excel