Capio Tyskland

Capio Tyskland erbjuder vård på samtliga nivåer i vårdkedjan förutom den för universitetssjukhus.

Verksamheten består av fem allmänna sjukhus med ett brett utbud av sjukvård, sju öppenvårdsmottagningar (MVZ) och fyra specialistkliniker med fokus på venkirurgi – ett behandlingsområde där Capio Tyskland är marknadsledande inom slutenvård med en marknadsandel på cirka 15%. Capio Tysklands verksamhet finns på tio orter i landet – i Otterndorf, Dannenberg, Büdingen, Bad Brückenau, Aschaffenburg, Hilden, Laufen, Weissenburg, Blaustein och Bad Bertrich.

 

Tyskland översikt

Framtida fokusområden

  • Öka takten i implementeringen av Modern Medicin och Rapid Recovery och således minska medelvårdtiden och öka andelen öppenvårdstillfällen
  • Vidareutveckla strategin med centres of excellence, i syfte att öka patientvolymen inom attraktiva behandlingsområden där Capio Tyskland har framstående specialistkompetens
  • Fortsatt tillväxt, organiskt och genom förvärv