Capio i Almedalen 2017

Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra erfarenheter, lyssna till andras, diskutera och debattera vad vi kan göra för patienternas behov av god vård, när och där den behövs.

Välkommen att ta del av vårt seminarieprogram och att kontakta oss för möten!

MÅNDAG 3 JULI

9.00-9.50
Från rättrådig förvaltning till modern tjänsteleverantör

Är mer resurser – pengar och personal – lösningen på sjukvårdens problem? Ett annat alternativ är att sköta dagens verksamhet på annat sätt och utveckla personalen som finns i dag. Hur då? Vi diskuterar tio teser för sjukvården och vad som kan göras på olika ansvarsnivåer.


TISDAG 4 JULI

12.30-13.30
Modern akutsjukvård – vem gör vad och hur vi skapar en säker och effektiv vård tillsammans?

Hur fungerar ”en modern akutsjukvård”? Med nya vårdnivåer och ändrade uppdrag behöver vi hitta säkra och effektiva sätt att samverka med våra patienter, mellan vårdnivåer och mellan privata och offentliga vårdgivare – hur gör vi det?

15.00-16.00
Att kombinera digitala vårdtjänster med traditionellt utbud av fysisk sjukvård – går det?

Varken sjukvårdens kultur eller struktur bidrar till digital utveckling. Nu får patienterna verktygen för att vara delaktiga i vården, men är sjukvården redo? Hur ska omställningen rent praktiskt gå till när den digitala logiken inte respekterar landstingsgränser eller fysiska vårdinrättningar?


ONSDAG 5 JULI 

14.00-14.50
Psykisk ohälsa i primärvården – hur får vi bättre tillgänglighet och kan ge snabbare hjälp?

Många av våra patienter inom primärvården söker idag hjälp för psykisk ohälsa, vilket också är den största orsaken till de ökande sjukskrivningstalen i Sverige. Tillgängligheten för denna patientgrupp behöver bli bättre. Kan arbetssättet integrerad beteendehälsa vara svaret?

15.00-16.00
En ny stadsdel byggs – hur kan den moderna
vården tillgodoses?

I nordvästra Stockholm skapas en ny stadsdel med ca 18 000 nya bostäder och ca 10 000 arbetstillfällen. Hur ska medborgarna få tillgång till den nära sjukvården? Vi tittar närmare på hur digital vård, hembesök och besök på vårdcentral eller närsjukhus kan utvecklas, med patienten i fokus.

 

Väl mött i Almedalen! Vi finns på Rosas pensionat, S:t Hansgatan 22 i Visby.


För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14