Ärenden

Capios årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 11 maj 2016 kl 16.00.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast onsdagen den 23 mars 2016. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas per post till:


Capio AB (publ)
Att: Bolagsstämmoärenden
Box 1064
405 22 Göteborg

alternativt per e-post till agm@capio.com.

Observera att anmälan till årsstämma ej kan göras via ovan kontaktuppgifter.