Årsstämma 2019

Årsstämma i Capio AB (publ) 2019

Med anledning av att Ramsay Générale de Santé S.A. den 29 maj erhållit förhandstillträde till samtliga utestående aktier i Capio, har styrelsen i Capio beslutat att ställa in årsstämman den 28 juni 2019.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Henrik Brehmer
Telefon: 0761-11 34 14