Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2017 i Capio AB (publ)

En extra bolagsstämma med syfte att välja Hans Ramel som ny ordinarie styrelseledamot hölls tisdagen den 22 augusti 2017 klockan 16.00 på Lilla Bommens Konferenscenter med adress Lilla Bommen 4A i Göteborg.

Följande viktiga beslut fattades:

  • Den extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken utan suppleanter.
  • Den extra bolagsstämman beslutade om nyval av Hans Ramel såsom ordinarie styrelseledamot att ersätta Fredrik Näslund som ej längre stod till förfogande för styrelsen med anledning av att Nordic Capital VI Limited avyttrat sitt innehav av aktier i Capio. Det antecknades att styrelsen därefter består av Michael Wolf (ordförande), Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer, Joakim Rubin och Hans Ramel.
  • Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsearvodet, inklusive kommittéer, enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2017 ska fortsatt gälla och ska mellan Hans Ramel och Fredrik Näslund, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2017 intill slutet av nästkommande årsstämma.

Protokoll Extra Bolagsstämma 2017-08-22 Capio AB (publ) (exkl röstlängd)