Extra bolagsstämma 4 december 2018

Ny styrelse för Capio AB (publ) och ledningsförändringar

Vid den extra bolagsstämman i Capio AB (publ) som ägde rum i Göteborg den 4 december 2018 valdes en ny styrelse.

Från idag består styrelsen av följande ledamöter (samtliga nyvalda):

Pascal Roché (styrelsens ordförande), Koncernchef för Ramsay Générale de Santé

Arnaud Jeudy, CFO för Ramsay Générale de Santé

Damien Michon, COO (operativ chef) för Ramsay Générale de Santé

Britta Wallgren, Landschef Capio i Sverige

Henrik Brehmer, SVP Group Communications & Public Affairs för Capio


Fackförbundens valda arbetstagarrepresentanter, Kevin Thompson och Bengt Sparrelid, kvarstår som ledamöter i styrelsen.

Pascal Roché tar över ledningen av Capios verksamheter i Norden, Frankrike och Tyskland och till följd av detta kommer Capios nuvarande Koncernchef, Attila Vegh, att lämna sin befattning och bolaget den 10 december 2018.