Capio EWC

Företagsrådsmöte är en samverkansform som ska anordnas av företag med över 1 000 anställda, där minst 150 medarbetare finns i två länder, enligt gällande EU-direktiv. Capio är ett av få europeiska sjukvårdsföretag som har tagit initiativet till att bilda ett europeiskt företagsråd.

Syftet är att skapa ett verktyg för insyn och påverkan genom en öppen och meningsfull dialog mellan arbetstagarrepresentanter från olika länder och verksamheter och Capios ledning – en dialog som ytterst syftar till att utbyta erfarenheter för att förbättra den vårdkvalitet som erbjuds till patienterna. Det bidrar även till att stärka företagskulturen och Capios position som attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

”EWC bygger på en bra dialog som är positiv för företaget och dess förmåga att utvecklas framåt och skapa bättre sjukvård.”, säger Kevin Thompson, representant för fackförbundet Kommunal i koncernstyrelsen och rådsordförande i EWC.