Fjärde koncernfackliga rådet

Dialog på europeisk nivå

Capio och de fackliga förbunden har genomfört sitt fjärde europeiska företagsråd (European Works Council). Företagsrådet bildades 2006 av Capio och de fackliga förbunden i de länder där Capio driver sjukhus och mottagningar.  

Europeiskt företagsråd är ett EU-direktiv från 1994 som syftar till att förbättra rätten till information och samråd för de anställda i internationellt verksamma företag. Capio är det första vårdföretaget i Europa som har inrättat ett europeiskt företagsråd.

Syftet med Capios företagsråd är skapa ett forum för information om frågor av betydelse för koncernens verksamhets- och affärsutveckling.  
– Mötena innebär en möjlighet för våra medarbetare i olika länder att träffa representanter för Capios ledning för informationsutbyte och en konstruktiv dialog, säger Kevin Thompson, ordförande i Capios europeiska företagsråd samt representant för Kommunal.

– Detta är också ett tillfälle för delegaterna att sinsemellan utbyta information och erfarenheter.

– Capios vision är att vara Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på att ge alla våra patienter en högkvalitativ vård. Genom att öka förståelsen för Capios möjligheter och utmaningar kan de fackliga representanterna bidra till att förverkliga vår vision, säger Gunnar Németh, VD Capio AB.  

Mötet ägde rum 6:e maj 2009 i bryssel. De fackliga förbunden representerades av Bengt Sparrelid, Kevin Thompson, Åsa Jungwallius, Sverige, Johannes Heuer, Gertrude Weinert, Tyskland, Mirentxu Forton, Olivier Herrou, Francoise Hascoet, Frankrike och Celia Ortega, Isabel Zapata, Pedro Montero, Spanien.

Capio representerades av Gunnar Németh, Håkan Winberg och Monica Angervall, Capio AB, Catherine Viatge och Jaqueline Barriolade, Capio Sjukvård Frankrike, Klaus Wöhrle och Erhard BelzJürgen, Capio Sjukvård Tyskland.