Koncernledning

Ramsay Générale de Santé och Capio offentliggör ny koncernledning för den sammanslagna koncernen

Sedan den 7 november 2018 är Ramsay Générale de Santé och Capio en och samma koncern. Med utgångspunkt i våra höga ambitioner inom medicinsk excellens och ett liknande förhållningssätt till att ständigt förbättra vårdkvaliteten, men med olika bakgrund, bygger vi nu en gemensam framtid, till nytta för alla.

Den nya koncernledningen består av följande 15 personer:

• Pascal Roché, Chief Executive Officer
• Odile Agopian, Chief Operations and Development Officer for Mental Health in France
• Per-Helge Fagermoen, Chief Operations and Development Officer for Norway
• Thomas Kiaer, Chief Operations and Development Officer for Denmark
• Damien Michon, Chief Operations and Development Officer for MSO and FCR in France
• Martin Reitz, Chief Operations and Development Officer for Germany
• Britta Wallgren, Chief Operations and Development Officer for Sweden
• Henrik Brehmer, Group Chief Strategy and Public Affairs Officer
• François Demesmay, Group Chief Medical Innovation and Patient Experience Officer
• Caroline Desaegher, Group Chief Communication and Brand Officer
• Pierre Dupérat, Group Chief Risk, Audit and Investment Officer
• Jean de Faultrier, Group Legal Counsel
• Arnaud Jeudy, Group Chief Finance and Real-Estate Officer
• Anne-Claire Liberge, Chief of Staff
• Jamel Ouanda, Group Chief Integration and Best Practices Sharing Officer.