Styrelse

Ny styrelse för Capio AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Capio AB (publ) som ägde rum i Göteborg den 4 december 2018 valdes en ny styrelse.

Styrelsen består av följande ledamöter (samtliga nyvalda):

  • Pascal Roché (styrelsens ordförande), Koncernchef för Ramsay Générale de Santé
  • Arnaud Jeudy, CFO för Ramsay Générale de Santé
  • Damien Michon, COO (operativ chef) för Ramsay Générale de Santé
  • Britta Wallgren, Landschef Capio i Sverige
  • Henrik Brehmer, SVP Group Communications & Public Affairs för Capio

Fackförbundens valda arbetstagarrepresentanter, Kevin Thompson och Bengt Sparrelid, kvarstår som ledamöter i styrelsen.