Valberedningen inför årsstämman 2016

Valberedningen inför årsstämman 2016, utsedd enligt instruktionen för valberedningen antagen av den extra bolagsstämman 2015 bestod av:

  • Anders Narvinger (styrelsens ordförande)
  • Robert Furuhjelm, representant för Nordic Capital Fund VI
  • Steven Dyson, representant för Apax Europe VI Fund Group
  • Per Hesselmark, representant för R12 Kapital
  • Per Collén, representant för Fjärde AP-fonden
  • Bo Lundgren, representant för Swedbank Robur fonder