Valberedningen inför årsstämman 2017

Valberedningen inför årsstämman 2017, utsedd enligt instruktionen för valberedningen antagen av årsstämman 2016, bestod av:

  • Anders Narvinger (styrelsens ordförande)
  • Robert Furuhjelm, representant för Nordic Capital Fund VI
  • Bo Lundgren, representant för Swedbank Robur fonder
  • Joakim Rubin, representant för Zeres Capital
  • Per Hesselmark, representant för R12 Kapital
  • Per Colleen, representant för Fjärde AP-fonden (AP4)