Valberedningen inför årsstämman 2018

Valberedningen i Capio AB (publ) inför årsstämman 2018, utsedd enligt instruktionen antagen av årsstämman den 11 maj 2016, består av följande ledamöter: 

  • Mikael Moll, utsedd av Zeres Capital (valberedningens ordförande)
  • Michael Wolf (styrelsens ordförande)
  • Per Hesselmark, utsedd av R12 Kapital
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Funds