Aktieägare

De tio största kända aktieägarna i Capio AB (publ) per den 30 april 2018*.

 

AktieägareAntal aktier   Kapital %Röster %
Swedbank Robur Fonder 12 977 187 9,2 9,2
R12 Kapital SPVI AB 11 174 483 7,9 7,9
Fjärde AP-fonden (AP4) 10 828 477 7,7 7,7
Capital Group 7 253 974 5,1 5,1
Zeres Capital 6 477 952 4,6 4,6
Lansdowne Partners LLP 5 647 510 4,0 4,0
Nordea Fonder 5 484 428 3,9 3,9
SEB Fonder 4 621 508 3,3 3,3
AMF Försäkring & Fonder 3 950 000 2,8 2,8
Svenskt Näringsliv 3 500 000 2,5 2,5
Summa de tio största kända aktieägarna  71 915 519  50,9  50,9
Övriga 69 244 142 49,1 49,1
Totalt  141 159 661  100,0  100,0

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.