Aktieägare

Den 9 november 2018 meddelade Ramsay Générale de Santé att de kontrollerar cirka 98,5 procent av aktierna i Capio. Tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget har påkallats.