Aktieägare

De tio största kända aktieägarna i Capio AB (publ) per den 30 juni 2018*.

 

AktieägareAntal aktier   Kapital %Röster %
Swedbank Robur Fonder 12 925 089 9,2 9,2
R12 Kapital SPVI AB 11 174 483 7,9 7,9
Fjärde AP-fonden (AP4) 10 828 477 7,7 7,7
Capital Group 7 014 612 5,0 5,0
Zeres Capital 6 477 952 4,6 4,6
Nordea Fonder 5 703 908 4,0 4,0
Lansdowne Partners LLP 5 647 510 4,0 4,0
SEB Fonder 4 631 267 3,3 3,3
Försäkringsbolaget PRI 3 592 079 2,5 2,5
Svenskt Näringsliv 3 500 000 2,5 2,5
Summa de tio största kända aktieägarna  71 495 377  50,6  50,6
Övriga 69 644 284 49,4 49,4
Totalt  141 159 661  100,0  100,0

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.