Aktieägare

De tio största kända aktieägarna i Capio AB (publ) per den 31 december 2017*.

 

AktieägareAntal aktier   Kapital %Röster %
Zeres Capital 13 139 516 9,3 9,3
Swedbank Robur Fonder 12 679 300 9,0 9,0
R12 Kapital SPVI AB 11 174 483 7,9 7,9
Fjärde AP-fonden (AP4) 10 828 477 7,7 7,7
Capital Group 8 082 822 5,7 5,7
Nordea Fonder 5 774 242 4,1 4,1
Svenskt Näringsliv 3 500 000 2,5 2,5
Avanza Pension 3 466 421 2,5 2,5
SEB Fonder 3 297 766 2,3 2,3
Försäkringsbolaget PRI 3 107 313 2,2 2,2
Summa de tio största kända aktieägarna 75 050 340  
53,2 
53,2 
Övriga 66 109 321 46,8 46,8
Totalt 141 159 661  100,0  100,0 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.