Analytiker

Följande analytiker följer Capio och dess utveckling.

Carnegie
Kristofer Liljeberg

Credit Suisse
Hans Boström 

Danske Bank
Mikael Holm

Deutsche Bank
Falko Friedrichs

Nordea
Hans Mähler och Carl Mellerby

SEB
Stefan Andersson