Insynsregister

En lista över transaktioner (handel i Capio-aktien) gjorda av personer i ledande ställning i Capio AB (publ) finns tillgänglig på Finansinspektionens hemsida.