Utdelning

Enligt den utdelningspolicy som Capios styrelse antog under 2014 är Capios målsättning att lämna en utdelning motsvarande cirka 30% av koncernens vinst efter skatt per år, vilket möjliggör betydande återinvesteringar i verk- samheten. Beslut rörande utdelningsförslag beaktar Capios framtida intäkter, finansiella position, kapitalkrav, affärsmöjligheter och Koncernens situation i allmänhet.

För räkenskapsåret 2016 beslutade Capios styrelse om en utdelning om 0,90 SEK per aktie (totalt 127 MSEK) vilket motsvarade 31% av vinsten efter skatt och en direktavkastning om 1,9% beräknat på börskursen vid årsskiftet. För räkenskapsåret 2015 lämnades en utdelning om 0,50 SEK per aktie till aktieägarna (36% av vinsten efter skatt och en direktavkastning om 0,9%).