Utdelning

Enligt den utdelningspolicy som Capios styrelse antog under 2014 är Capios målsättning att lämna en utdelning motsvarande cirka 30% av koncernens vinst efter skatt per år, vilket möjliggör betydande återinvesteringar i verk- samheten. Beslut rörande utdelningsförslag beaktar Capios framtida intäkter, finansiella position, kapitalkrav, affärsmöjligheter och Koncernens situation i allmänhet.

För räkenskapsåret 2017 lämnades en utdelning om 0,95 SEK per aktie till aktieägarna. Utdelningen motsvarade cirka 36% av vinsten efter skatt och en direktavkastning om cirka 2,2% beräknat  på börskursen vid årsskiftet. Föregående räkenskapsår lämnades en utdelning om 0,90 SEK per aktie till aktieägarna (0,50 SEK för 2015).