Finansiell kalender

3 maj, 2018
Delårsrapport januari - mars 2018

3 maj, 2018
Årsstämma 2018

20 juni, 2018
Delårsrapport januari - juni 2018

30 oktober, 2018
Delårsrapport januari - september 2018