Finansiell kalender

7 februari 2018
Helårsrapport januari-december 2017

3 maj, 2018
Delårsrapport januari-mars 2018

3 maj, 2018
Årsstämma 2018