Finansiell kalender

20 juli, 2018
Delårsrapport januari – juni 2018

30 oktober, 2018
Delårsrapport januari – september 2018

6 Februari, 2019
Helårsrapport januari – december 2018