Danmark

Här hittar du kontaktuppgifter till Capio-koncernens administrativa kontor. För vårdrelaterade frågor, vänd dig direkt till aktuell vårdenhet.

Visa:

Capio Danmark

Hitta oss

CFR Hospitaler
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup

Tel
+45 3977 7070
Fax
+45 3977 7071
Capio Danmark