Norge

Här hittar du kontaktuppgifter till Capio-koncernens administrativa kontor. För vårdrelaterade frågor, vänd dig direkt till aktuell vårdenhet.

Capio Norge

Hitta oss

Volvat Medisinske Senter
Postboks 5280 Majorstuen
N-0303 Oslo
Norge
Besöksadress: Tullins gate 2

Tel
+47 22 9575 00
Fax
+47 22 9576 41
Capio Norge