Forskningsstiftelse

Stöd till patientnära forskning

2001 inrättade Capio en forskningsstiftelse som stödjer patientnära forskning och annan betydelsefull forskning för stora folkhälsogrupper.

Forskningen ska syfta till fördjupad kunskap om hur vårdinsatser kan minska patienters lidande och öka livskvaliteten. Forskningen kan även inrikta sig mot förbättringar i arbetssätt och vårdprocesser. Detsamma gäller forskning som ger ökad kunskap om kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård samt ekonomiska uppföljningssystem inom vården.

Under 2020 kommer stiftelsen inte att ta emot ansökningar eller dela ut forsknings-/resesanlag.

Under 2019 beviljades 29 projektanslag från stiftelsen på totalt 820 TSEK. Sedan starten har stiftelsen delat ut över 18 MSEK.