Beställ

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från användaren i olika beställningsformulär. Användaren måste i dessa fall tillhandahålla personuppgifter (så som namn och adress). Dessa personuppgifter används endast för att fullgöra beställningar. Om vi har problem att hantera en beställning kan vi också komma att använda tillhandahållna kontaktuppgifter för att kontakta användaren. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Fyll i formuläret för att beställa tryckta årsredovisningar

  • Jag vill beställa: