Insynshandel i Capio AB (publ)

Som framgått av tidigare pressmeddelande, den 24 juli 2015, har ledande befattningshavare och en styrelseledamot förvärvat aktier i Capio AB. Nedan återfinns en sammanställning över dessa förvärv.

Thomas Berglund, CEO                                         500 000 aktier

Olof Bengtsson, CFO                                             30 000 aktier

Henrik Brehmer, Informationsdirektör             60 000 aktier

Marcus Nord, Chef Group Reporting                 7 000 aktier

Philippe  Durand, Landchef Frankrike                100 000 aktier

Håkan Winberg , Styrelseledamot                      500 000 aktier

För information vänligen kontakta:
Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14