Capio Närsjukvård storsatsar på den psykiska hälsan

Psykisk ohälsa och köer till psykologer har ökat de senaste åren. På många av Capios vårdcentraler har väntetiden varit lång. Capio gör nu en omfattande förändring av arbetssätten för att öka tillgängligheten och kunna ge snabb hjälp till fler med psykisk ohälsa.

-Det var helt nödvändigt att se över vårt arbetssätt och omhändertagande av personer med psykisk ohälsa då antalet personer i behov av hjälp har ökat. Vi ställde oss frågan ”Hur kan vi hjälpa fler snabbt?”. Vi kom fram till att vi behöver anpassa behandlingen av psykisk ohälsa till primärvårdens sätt att arbeta säger Susanne Wellander, affärsområdeschef på Capio Närsjukvård.

Under några år har Capio Vårdcentral Sävja provat att arbeta med metoden integrerad beteendehälsa, vilket innebär att man erbjuder patienten ett kort besök hos psykolog eller kurator så snabbt som möjligt, gärna i direkt anslutning till patientens besök på vårdcentralen. Arbetssättet har varit mycket framgångsrikt.

- Vi har fyrdubblat vår tillgänglighet och våra patienter är nöjda med den snabba hjälp de fått. Detta goda resultat gör att vi nu successivt inför detta arbetssätt på alla våra vårdcentraler runt om i Sverige som har psykosocial kompetens berättar Susanne Wellander.

Hjälpa patienten här och nu

Integrerad beteendehälsa handlar till stor del om att vårdcentralen organiseras så att allt fokus ligger på att hjälpa patienten här och nu. Patienten får träffa psykolog eller kurator så snabbt som möjligt, gärna i direkt anslutning till läkar- eller sjuksköterskebesöket.

Återbesök bokas sedan in ett i taget så länge patienten är i behov av hjälp. Både besökslängden och behandlingen är oftast kortare än traditionellt, vilket gör det möjligt att hjälpa fler.  

- Att få snabb hjälp är viktigare än att få hjälp länge säger Jan Byström som arbetar som kurator och leg. psykoterapeut på Capio Vårdcentral Sävja.

All personal involveras

En del av Capios vårdcentraler arbetar redan framgångsrikt med den nya metod och nu ska ska även resterande vårdcentraler successivt byta arbetssätt. All personal på vårdcentralen utbildas och involveras.  

– Detta ökar samarbetet och det skapar en otrolig avlastning att veta att man direkt kan ge patienten hjälp istället för att sätta upp dem på en väntelista till psykologen, säger Anna-Karin Lindblom, specialist i allmänmedicin på Capio Vårdcentral Sävja.

Capios vårdcentraler i Västerås, Enköping, Gävle, Uppsala och Örebro påbörjar nu denna intensifierade satsning på psykisk hälsa och söker ett tiotal ptp-psykologer för att förstärka teamen.

Ptp står för Praktiskt tjänstgöring för psykologer. Det är en motsvarighet för AT-utbildingen för läkare. Anledningen till att Capio söker nyutexaminerade psykologer för ptp är att vi vill erbjuda en gedigen första tjänstgöring, där både handledning och utbildningsinsatser siktar mot fortsatt arbete med psykisk hälsa inom primärvård.

 

 

För information vänligen kontakta:

Susanne Wellander, Affärsområdeschef Capio Närsjukvård
Tel. 073-209 42 60

Petra Vogt, Regionchef Capio Närsjukvård Region Mitt
Tel. 072-857 16 71