Diskussion i Almedalen - Investera i primärvården och minska trycket på akutmottagningarna

Tillgängligheten inom vården är ett ständigt debatterat ämne. Akutmottagningarna är ofta fullbelastade, patienter som inte behöver akutvård söker sig dit, väntetiderna är långa och informationen bristfällig. Hur kommer sig detta och vad finns det för lösningar på problemet?

Capio bjöd in till paneldiskussionen på Rosas café i Visby där Susanne Wellander, affärsområdeschef Capio Närsjukvård, Petra Vogt, regionchef, Capio Närsjukvård, Ann Söderström, sjukvårdsdirektör, VGR och Jonas Andersson (L), regionråd, VGR tog sig an frågorna.

Varför är akutmottagningarna så hårt belastade?

Dels är det en fråga om tillgänglighet. Vårdcentraler har begränsade öppettider och begränsade telefontider. Det kan upplevas som krångligt att boka tid på vårdcentralen och det kan kännas som en smidigare lösning att åka direkt till akutmottagningen.

En möjlig förklaring som också diskuterades är bristen på kunskap och rätt information. Patienterna känner inte till alla valmöjligheter som finns, att det finns en stor kapacitet och kompetens på vårdcentralerna för att bemöta även akuta ärenden. I grunden är det ett marknadsföringsproblem – människor förknippar akutvård med akutsjukhus – denna bild måsta ändras på.

Patientens ändrade behov och förväntningar

Situationen med akutmottagningarna sätter fingret på något väldigt viktigt. Förändrade behov, beteenden och förväntningar hos patienter kräver att sjukvården måste reformeras. Vi som vårdgivare måste ta reda på var patienterna vill i form av tillgänglighet, vårdformer, information och tjänster – och anpassa våra erbjudanden därefter.

En del människor vill till exempel ha utökade eller förändrade öppettider inom vården, möjlighet att kunna chatta med sjukvårdspersonalen eller digitala verktyg för att kunna boka tider hos läkare. Samtidigt finns såklart också människor med andra typer av behov, till exempel äldre som vill ha andra former av tillgänglighet och tjänster.

Det är en förändringresa som behövs göras inom primärvården, och hela sjukvården i stort – att sätta patienterna och deras behov i fokus. Det krävs också att medarbetarna är motiverade till att tänka nytt och vilja förändra invanda mönster och arbetssätt.

Investera i primärvården för ett bättre framtida resultat

Paneldeltagarna var eniga om att det behövs investeras inom primärvården för att ändra arbetssätt, öka tillgängligheten och kunna möta patienterna utefter deras behov och förutsättningar.

Samtidigt finns det besparingar att göra i form av ökad effektivitet och produktivitet på sikt, för att inte tala om vad man potentiellt kan spara på att minska besöken på akutmottagningar och kostnader för inläggningar.

En annan punkt som togs upp var vikten av att ändra ersättningsmodellerna. Ska man öka tillgängligheten genom att till exempel ge patienterna möjlighet till virtuella möten via video, chatt eller e-post så måste även dessa vårdtillfällen kunna tillgodoräknas för ersättning.  

För information:
Thomas Berglund, VD och Koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14