Majoriteten av svenska folket stöder privat vård

De flesta svenskar är positiva till privata vårdgivare om skattepengarna används effektivt. Det här gäller om vården är billigare än den offentligt drivna och håller minst samma kvalitet. Capio, Aleris och GHP står bakom undersökningen.

Dataunderlaget är baserat på 1000 telefonintervjuer den 21-24 november 2016 (SIFO). Debattartikeln och undersökningsmaterialet återfinns nedan.

Debattartikel
SIFO-undersökning (pdf)