Paneldebatt i Almedalen: Så kan svensk sjukvård öka produktiviteten och effektiviteten

Måndagen 4 juli inleddes med en paneldebatt om hur vi kan öka produktiviteten och effektiviteten inom svensk sjukvård. Enligt en studie är akutsjukhus i Finland 40 procent mer effektiva än våra svenska.

Inbjudna till debatten var Thomas Berglund, vd, Capio AB, Sveneric Svensson, medicinsk chef på Capio, Marie Morell, oppositionslandstingsråd Östergötland (m), Agneta Jansby, regiondirektör i Jönköping, Heidi Stensmyren, ordförande på Sveriges Läkarförbund och Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionråd (s), Region Örebro län. Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin modererade.

Sveneric Svensson, medicinsk chef på Capio, inledde seminariet med att berätta om ovannämnda studie som gjorts av Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska institutet. Hur kan man i Finland åstadkomma mer och bättre vård för pengarna, mindre stress och högre löner för personalen samtidigt som kostnaderna sjunker, och vad kan vi i Sverige göra för att bli bättre?

I korthet var panelen eniga om att en rad förändringar behöver genomförs för att öka produktiviteten och effektiviteten, men utan att göra avkall på arbetsmiljö och medarbetarnöjdhet.

Utvärdera rutiner

I Sverige har vi väldigt strikta rutiner kring sjukvården, rutiner som tar mycket tid och engagemang från medarbetarna. I jämförelse med andra länder kan man se över vilka rutiner som är absolut nödvändiga ur säkerhets- och hälsoaspekter och vilka rutiner man kan lätta på för att öka effektiviteten.

Minska administrationsbördan

Administration och dokumentation som inskrivning, utskrivning och journalanteckningar är tidskrävande för medarbetarna. Digitalisering och standardisering är ett sätt att minska administrationstiden och lämna mer tid över till vården. För att digitaliseringen ska lyckas med att öka produktiviteten måste också IT-lösningarna bli smidigare, mer användarvänliga och saker som inloggningar och access förenklas.

Involvera patienterna

Digitaliseringen ökar möjligheten att involvera patienterna. Genom att patienten själv kan göra en större del av det administrativa arbete, som att t.ex. notera sina uppgifter på en surfplatta vid inskrivningen, minskas bördan på sjukvårdspersonalen. Liknande system för uppföljning och patientåterkoppling underlättar också.

Delaktighet är ett ledord

Medarbetarna inom sjukvården måste själva vara delaktiga i att ta fram processer som fungerar för deras arbete. Det är också viktigt att man arbetar i team och tillsammans diskuterar hur samarbetet ska fungera för att rätt person ska göra rätt saker.

Karriärmöjligheter ska minska personalomsättningen

Det är hög omsättning på sjuksköterskor. Det måste finnas möjligheter för dem och för andra yrkeskategorier att kunna utvecklas i karriären, få ökat ansvar och bredda sin erfarenhet. För att åstadkomma detta behövs bra ledare och det är arbetsgivarens ansvar att ledarskapet utvecklas.

Låt medarbetarna ta del av produktivitetsvinsterna

Medarbetarna måste bli motiverade till att bidra till ökad produktivitet. Detta kan bland annat göras genom att säkerställa att man fördelar överskottet på både medarbetare i form av ökade löner och skattebetalarna i form av minskade offentliga utgifter.

Slutligen enades panelen om att vi måste arbeta tillsammans, både politiker, landstinget, vårdgivare och medarbetare för att åstadkomma dessa förändringar.

Hela paneldebatten videofilmades och kan ses på Dagens Medicins webbplats.

För information:
Thomas Berglund, VD och Koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14