Capios kommentar till TV4-inslag om ögonsjukvård den 1 november 2018

TV4 Nyheterna har sänt ett inslag som berör Capio Medocular och ett enskilt patientärende rörande en ögonoperation utförd i Malmö 2016. Capio Medoculars medicinska ansvariga Bo Andersén har gått igenom ärendet och uttalar sig i inslaget.

Det är alltid beklagligt när det sker avvikelser i vården och Capio har mycket högt ställda krav på den medicinska kvaliteten. Det är en av våra viktigaste grundstenar i Capio och vi har som princip att alltid ta ansvar för den vård vi utför, före, under och efter ett vårdtillfälle. I det aktuella fallet har det dock funnits omständigheter som försvårat processen efter vårdtillfället.

Den IVO anmälan som riktades mot utförande läkare i Capio Medocular lämnades utan anmärkning. Det skall också påpekas att det aktuella patientärendet är mycket sällsynt och det finns således ingen systematik med likande avvikelser inom Capio Medocular. Under 2017 tog Capio Medocular emot 55 000 patienter (mottagningsbesök och operationer).

Capio Medocular har också en omfattande patientinformation för olika ögonoperationer och som rutinmässigt gås igenom med varje patient för att beskriva förväntade behandlingsresultat och risker som är förknippade med ögonoperationer. Denna information finns också tillgänglig på Capio Medoculars hemsida.

Samtliga kliniker vid Capio Medocular följer strikta kvalitetskrav och medicinska protokoll för samtliga förekommande ögoningrepp och har mycket höga kvalitetsutfall i sina kvalitetsregister. Likaså är patientnöjdheten mycket hög och har de senaste åren uppvisat en patientnöjdhet mellan 97 och 100 procent av Medoculars patienter. Alla Capio Medoculars ögonläkare är mycket skickliga och har lång erfarenhet.

Vid frågor kontakta:
Jeanette Lindahl, Capio Medocular
070-956 54 02
jeanette.lindahl@capio.se

Om Capio Medocular
​Medocular startades 1986 och är idag ett av Nordens största privata ögonsjukvårdsföretag, specialiserat på allmän ögonmedicin, gråstarrkirurgi och behandling av optiska synfel, som närsynthet, översynthet, astigmatism (brytningsfel) och åldersynthet.