Capio förstärker position i franska Baskien genom förvärv av sjukhuset Aguilera

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, har förvärvat sjukhuset Aguilera i Biarritz i sydvästra Frankrike från den franska sjukhuskoncernen Générale de Santé. Genom förvärvet förstärker Capio sin position som den främsta privata sjukvårdsgivaren i den franska baskiska regionen.

Efter förvärvet har Capio fyra sjukhus i den baskiska regionen. Capio erbjuder redan ett brett behandlingsutbud inom medicin, kirurgi och obstetrik på sina tre befintliga sjukhus i Bayonne, som 2010 tog emot 50 000 patienter.  

Aguilera-sjukhuset erbjuder majoriteten av kirurgiska specialiteter och har med åren blivit ett medicinskt referenscentrum inom ortopedi, ögonmedicin och handkirurgi. 2010 tog sjukhuset emot över 14 000 akutpatienter. Det har 223 medarbetare och 70 läkare och hade 2010 en omsättning på 22,7 MEUR. Sjukhuset har 183 bäddar och akutvårdsplatser inom medicin och kirurgi, tio operationssalar och ett uppvakningsrum.

Genom förvärvet av Aguilera-sjukhuset förstärker Capio sitt erbjudande och sin position som den främsta privata sjukvårdsgivaren i den baskiska regionen. Med styrkan av Capio-koncernens pan-europeiska kunskapsutbyte kommer vi att göra det möjligt för Aguilera-sjukhuset att fortsätta utveckla sitt sjukvårdserbjudande ytterligare, säger Sveneric Svensson, affärsområdeschef Capio Frankrike.

Capios övriga sjukhus i regionen är Capio Clinic Lafourcade, Capio Clinic St Etienne och Capio Clinic Paulmy. Tillsammans har de tre klinikerna 950 medarbetare och 150 läkare med en sammanlagd omsättning om 75 MEUR 2010.

Capio Frankrike är Capios största affärsområde med cirka 5 100 medarbetare vid 25 sjukhus över hela landet. Sjukhusen tar årligen emot över 500 000 patienter, varav 90 000 akutpatienter. Till följd av sin storlek och expertis erbjuder Capio Frankrike alla auktoriserade medicinska behandlingsmetoder i landet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sveneric Svensson
Affärsområdeschef Capio Frankrike
Telefon: 070-530 52 10 

Linda Wallgren
Informationsansvarig Capio AB
Telefon: 031-732 40 16