Capio förstärker specialistvård med förvärv inom kirurgi och gynekologi

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, har förvärvat specialistkliniken Centrum för titthålskirurgi i Stockholm och vårdföretaget Avesinas gynekologiverksamhet i Kista. Förvärven är ett led i att möta kommande behov till följd av utökning av vårdval inom specialistvård och förväntad utskiftning av patientflöden från Karolinska Universitetssjukhuset och akutsjukhusen i Stockholm läns landsting.

Centrum för titthålskirurgi (CFTK) erbjuder överviktsoperationer och operationer inom allmänkirurgi, gynekologi, urologi och öron. Verksamheten har cirka femton medarbetare och fjorton konsulter knutna till sig och finns i moderna lokaler mitt i centrala Stockholm. Företagets grundare Dag Arvidsson, docent och specialistläkare inom kirurgi, fortsätter som VD. Kliniken kompletterar Capios verksamhet inom allmänkirurgi vid Capio Arenakliniken i Solna som öppnade i oktober i år.  

Avesinas gynekologiverksamhet i Kista erbjuder specialiserad gynekologisk vård genom vårdavtal med Stockholms läns landsting, som från och med januari 2012 övergår i vårdvalsauktorisation. Mottagningen har nio medarbetare som följer med verksamheten. Verksamheten som får namnet Capio Specialistcenter Kista finns i nyrenoverade lokaler i anslutning till Kista Galleria.

­ Centrum för titthålskirurgi och Avesinas gynekologiverksamhet är båda väletablerade verksamheter som ligger i framkant inom sina respektive medicinska specialiteter. Genom förvärven förstärker och kompletterar Capio sitt erbjudande inom specialistvård för att möta framtidens vårdbehov, säger Åke Strandberg, affärsområdeschef, Capio Specialistkliniker.

Byggandet av universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och Stockholms läns landstings rapport Framtidsplan för hälso- och sjukvården medför att specialiserad sjukvård som inte behöver universitets- och akutsjukhusens resurser ska flyttas närmare invånarna genom en utbyggnad av specialistcentrum och närsjukhus. 2016 bedöms 10 000 vårdtillfällen och 300 000 öppenvårdsbesök kunna flyttas till specialistvård utanför akutsjukhusen och redan under 2011 har Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning haft som målsättning att vård motsvarande cirka 80 MSEK ska överföras till specialistvården utanför sjukhusen.

Stockholms läns landsting har infört vårdval inom ett antal områden i den specialiserade vården. 1 januari 2012 introduceras vårdval inom specialiserad gynekologisk vård och i planen ingår även att specialiserad obesitasbehandling och urologi ska inkluderas i Vårdval Stockholm.

Centrum för titthålskirurgi (CFTK) och Avesinas gynekologiverksamhet ingår i Capio sedan i november.

För mer information om Centrum för titthålskirurgi, se www.cftk.se

För mer information om Avesinas gynekologiverksamhet, se www.avesina.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Åke Strandberg
Affärsområdeschef Capio Specialistkliniker
Telefon: 070-516 20 80   
Linda Wallgren
Informationsansvarig Capio AB
Telefon: 031-732 40 16