Capio startar dagkirurgisk verksamhet i Arenastaden i Solna

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, öppnar dagkirurgisk klinik i Arenastaden i Solna, för att möta kommande behov till följd av utökning av vårdval inom specialistvård och förväntad utskiftning av patientflöden från Karolinska Universitetssjukhuset och akutsjukhusen i Stockholm läns landsting.

Capio Arenakliniken kommer erbjuda dagkirurgi inom bland annat ortopedi och allmänkirurgi, med start i oktober 2011.

Byggandet av universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och Stockholms läns landstings rapport Framtidsplan för hälso- och sjukvården medför att specialiserad sjukvård som inte behöver universitets- och akutsjukhusens resurser ska flyttas närmare invånarna genom en utbyggnad av specialistcentrum och närsjukhus. 2016 bedöms 10 000 vårdtillfällen kunna flyttas till specialistvård utanför akutsjukhusen och redan under 2011 har Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning som målsättning att vård motsvarande cirka 80 MSEK ska överföras till specialistvården utanför sjukhusen.

- Öppnandet av Capio Arenakliniken är ett viktigt steg för att möta den utvecklingen, säger Åke Strandberg, affärsområdeschef på Capio Specialistkliniker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Strandberg
Affärsområdeschef Capio Specialistkliniker
Telefon: 070-516 20 80   
Linda Wallgren
Informationsansvarig Capio AB
Telefon: 031-732 40 16