Capio vinner upphandling om Lundby Närsjukhus och får förnyat förtroende

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, har på uppdrag av Västra Götalandsregionen fått förnyat förtroende att driva Lundby Närsjukhus i Göteborg i sex år med möjlighet till tre års förlängning.

Att Capio har vunnit upphandlingen om Lundby närsjukhus meddelades idag i ett tilldelningsbesked från Västra Götalandsregionen.  Beslutet kan överklagas av övriga anbudsgivare inom tio dagar. 

- Av fyra anbudsgivare var det Capio Lundby Sjukhus AB som stod för det bästa anbudet både när det gäller kvalitets- och kostnadsaspekter, säger hälso- och sjukvårdschef Ralph Harlid i ett pressmeddelande från hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg.

Capio driver sedan 16 år Lundby Sjukhus och det nuvarande vårdavtalet löper ut 2011. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2012 med en avtalstid på sex år med möjlighet till tre års förlängning.

-  Vi på Capio Lundby Sjukhus är väldigt glada och stolta över att ha fått fortsatt förtroende och vi kommer fortsatt att satsa på de frågor som ligger oss varmt om hjärtat, det vill säga hög kvalitet, god tillgänglighet och ett gott bemötande av våra patienter, säger Annelie Grundius, VD, Capio Lundby sjukhus.

Upphandlingen omfattar i stort motsvarande verksamhet som bedrivs på sjukhuset idag med vissa förändringar. I uppdraget ingår att erbjuda både en utvecklad närsjukvård och specialistvård.

- Vi ser naturligtvis det förnyade förtroendet som ett gott betyg på att Capios fokus på att erbjuda högkvalitativa sjukvårdstjänster är rätt och ser fram emot att fortsätta utveckla Lundby sjukhus som närsjukhus och specialistsjukhus, säger Åke Strandberg, affärsområdeschef, Capio Specialistkliniker. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade i juni 2009 att göra en upphandling om Lundby Närsjukhus. För att delta i upphandlingen skulle anbud lämnas i oktober 2010. Utöver Capio, deltog tre hälso- och sjukvårdsleverantörer i upphandlingen.

Om Capio Lundby sjukhus
Capio Lundby Sjukhus är ett specialistsjukhus med ambitionen att bedriva vård med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. Genom samlad kompetens, tillgänglighet och kontinuitet får patienten resurseffektiv vård på rätt nivå. För mer information om Capio Lundby Sjukhus se
www.capiolundbysjukhus.se
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annelie Grundius                                                Åke Strandberg
VD Capio Lundby Sjukhus                                Affärsområdeschef, Capio Specialistkliniker
Telefon:
0705 - 78 72 45                                   Telefon: 070-516 20 80
E-post:
annelie.grundius@capio.se               E-post: ake.strandberg@capio.com

Linda Wallgren
Informationsansvarig, Capio AB
Telefon: 031-732 40 16
E-post:
linda.wallgren@capio.com