Capios europeiska företagsrådsmöte (EWC) 2011

Den 6-7 oktober 2011 hölls Capios sjätte europeiska företagsrådsmöte (EWC - European Works Council) i Stockholm, som ett led i direktivet för europeiska företagsråd. Mötet bestod av deltagare från Capio och fackförbund representerande medarbetare i olika länder inom koncernen.

Capio är ett av de få europeiska sjukvårdsföretag som har tagit initiativet till att bilda ett europeiskt företagsråd. Vi ser det som ett värdefullt verktyg för att skapa en öppen och meningsfull dialog mellan arbetstagarrepresentanter från olika länder och verksamheter och Capios ledning, säger Thomas Berglund, VD i Capio.

Detta är ett sätt att utbyta erfarenheter för att ständigt förbättra den vårdkvalitet som vi erbjuder våra patienter. Men det är också en investering i att stärka Capios företagskultur och därmed säkerställa att Capio förblir en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare, avslutar Thomas Berglund.

­En välfungerande dialog mellan Capio och dess medarbetare stärker företagskulturen. Det finns nu ett förbättrat direktiv för europeiska företagsråd och dessa förbättringar kommer att införlivas i Capios eget EWC-avtal, säger Kevin Thompson, fackförbundet Kommunal och facklig rådsordförande.

­Ämnen som diskuterades under mötet var:

  • Koncernens och affärsområdenas utveckling avseende resultat och framtida strategi
  • Trender, utmaningar och möjligheter inom europeisk sjukvård
  • Statusrapport avseende omförhandling av Capios europeiska företagsrådsavtal

Arbetstagarrepresentanter som deltog i motet var Bengt Sparrelid, Kevin Thompson, Åsa Jungwallius från Sverige, Johannes Heuer och Melanie Steffens från Tyskland och nya arbetstagarrepresentanterna Michèle Goya, Nicole Bouillon och Mercédes Verdier från Frankrike. Capio representerades av Thomas Berglund, Brita Bramberg, Linda Wallgren och Monica Angervall från Capio AB samt Capio i de nordiska länderna.

Direktivet för europeiska företagsråd omfattar företag med minst 1 000 medarbetare inom EU varav minst 150 medarbetare i två EU-medlemsländer. Syftet med Capios EWC är att erbjuda ett forum för information och diskussion om frågor rörande företagets utveckling och resultat såväl som framtidsutsikter.

Diskussioner har ägt rum i en miljö präglad av förtroende och öppenhet. Nästa Capio EWC-möte planeras att äga rum under första halvåret 2012.

Stockholm, 19 oktober 2011