Nya styrelseledamöter stärker ytterligare Capios medicinska och industriella kompetens

Anders Narvinger ny styrelseordförande, Gunnar Németh vice ordförande och Thomas Berglund, VD och koncernchef

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, får en ny styrelse och ledning som kombinerar medicinsk kompetens med erfarenhet från internationell tjänsteverksamhet.

Capio har under de senaste tio åren utvecklats till en europeisk sjukvårdskoncern som kombinerar hög patientkvalitet med effektiva processer och modern företagsledning. Med metoder och erfarenhet som till stor del hämtas från den svenska sjukvården har Capio blivit en drivande aktör i europeisk framkant. Nu förstärks Capios styrelse och ledning för att kunna ta ytterligare steg i att utveckla företaget.

− Den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden växer, och Capio har redan visat att det går att skapa ett ledande paneuropeiskt sjukvårdsföretag som bygger på erfarenheter från svensk tjänstesektor. Jag ser fram emot att vara med och fortsätta utveckla Capio, säger Anders Narvinger, ny styrelseordförande i Capio, som har mångårig lednings- och styrelseerfarenhet från internationella företag.

− Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller att införa moderna metoder i vården, till gagn för både patienter och samhälle. I Capio finns idag ett sätt att arbeta som leder till ständig förbättring och effektivt resursutnyttjande. Det ger bra vård och nöjda patienter, och är en grund för fortsatt tillväxt och utveckling både i Sverige och i Europa säger Gunnar Németh, vice styrelseordförande i Capio samt adjungerad professor i ortopedi.

− Capio har professionella medarbetare som kan möta de allt högre krav som ställs på hälso- och sjukvården från både patienter och betalare. Det är tydligt att det som är bra för patienterna – moderna metoder, korta vårdtider och få komplikationer – också är bra för samhället och bra för Capio, säger Thomas Berglund, VD och koncernchef.

Anders Narvinger har mångårig erfarenhet från internationella företags ledning och styrelse. Han har tidigare bl a varit VD och koncernchef för svenska ABB samt VD för Teknikföretagen och är idag bl a styrelseordförande i Telia Sonera, Alfa Laval och Trelleborg.

Gunnar Németh är adjungerad professor i ortopedi vid Karolinska Institutet och har tidigare varit verksam i tjugo år vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han tillträdde 2004 som medicinsk chef i Capio och har därefter bl a varit VD för Capio St Görans Sjukhus AB, VD för Capio AB och operativ chef inom koncernen.

Thomas Berglund, som tidigare varit såväl styrelsens ordförande som koncernchef, tar nu steget fullt ut som VD och koncernchef för Capio. Thomas Berglund har lång erfarenhet av att leda och växa internationella tjänsteföretag, inte minst som tidigare koncernchef för Securitas.

För mer information och bilder, vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef, tel 031-732 40 25

Om Capio
Capio-koncernen, med huvudkontor i Sverige, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en unik paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor och 10 000 medarbetare vid över 60 vårdenheter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. För ytterligare information se
www.capio.com/sv.