Capio AB utser Henrik Brehmer till Informationsdirektör

Capio AB har idag utsett Henrik Brehmer till informationsdirektör med ansvar för koncernens kommunikation och samhällskontakter.

Henrik Brehmer kommer närmast från en befattning som informationsdirektör i Swedish Match AB och har dessförinnan haft liknande befattningar inom Securitas och Ericsson. Henrik Brehmer kommer att ingå i Capios koncernledning och vara baserad i Stockholm. Henrik tillträder sin befattning den 1 juli 2012.

För ytterligare information:
Thomas Berglund, VD och Koncernchef, Capio AB
Telefon: 073-388 86 00
Kontaktuppgifter Henrik Brehmer
Mobil: 076-111 34 14
Telefon: 08-737 87 82 (från och med 1 juli)
E-post: henrik.brehmer@capio.com