Capio vinner upphandling om Nackageriatriken i Stockholm

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, har vunnit upphandlingen av Nackageriatriken, som en del av Stockholms läns landstings kvalitetsupphandling av fyra av länets geriatriska kliniker.

Uppdraget vid Nackageriatriken omfattar basgeriatrisk vård för befolkningen i Nacka och Värmdö kommuner. Det nya avtalet ska enligt plan börja gälla från maj 2013 i befintliga lokaler på Nacka Närsjukhus. Avtalet avser fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Upphandlingen var en kvalitetsupphandling med ett fast pris, vilket innebär att de vårdgivare som kunnat erbjuda den bästa kvaliteten i sina anbud, har fått förtroendet att utföra vården de kommande åren.

– Det är ett stort och viktigt förtroende som vi kommer att ta oss an med respekt och ödmjukhet. Att vi vann upphandlingen baserat på kvalitet är en bekräftelse på vårt arbetssätt inom Capio och Capio Geriatrik idag och våra visioner för den framtida geriatiken. Vi har redan idag ett gott samarbete med Nackageriatriken och ser fram emot att ta helhetsansvar för verksamheten, kommenterar Åke Strandberg, affärsområdeschef, Capio Specialistkliniker och Rolf Lamborn, VD, Capio Geriatrik.

Capio bedriver sedan 2009 geriatrisk vård under namnet Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus, på uppdrag av Stockholms läns landsting. Capio Geriatriks cirka 450 medarbetare är specialiserade på att behandla och rehabilitera äldre personer


Information från Stockholms läns landsting:

Patienten i centrum för vården
Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräkningar kommer behovet av geriatrisk vård att öka med cirka 50 procent mellan 2010 och 2020. De nya avtalen innebär att vårdgivarna ska arbeta aktivt för att utveckla sitt samarbete med olika delar av vården. Utformningen av avtalet gör det lättare för klinikerna att ta emot fler patienter, exempelvis tas den nuvarande åldersgränsen på 65 år bort så att fler sköra multisjuka patienter som behöver geriatrikens kunskap och arbetssätt ska få tillgång till det.

Klinikerna ska också erbjuda ett visst antal platser för legitimerade läkare som vill vidareutbilda sig inom geriatriken. Detta för att möta det framtida behovet av geriatrisk kompetens.

För information, vänligen kontakta:
Åke Strandberg, Affärsområdeschef, Capio Specialistkliniker
Telefon: 0705-16 20 80
Rolf Lamborn, VD/Verksamhetschef, Capio Geriatrik
Telefon: 0704-84 54 28