Capio Movement får förtroendet att bedriva reumatologi i Region Halland

Capio Movement har vunnit Region Hallands upphandling av reumatologi och får därmed i uppdrag att svara för en stor del av den reumatologiska vården till invånarna i Halland.

Uppdraget omfattar reumatologisk vård för befolkningen i Halland samt s.k. valfrihetspatienter från andra län och regioner i Sverige. Capio Movement kommer att erbjuda reumatologisk öppen-, dag- och slutenvård, samt rehabilitering och reumaortopedi i lokaler i centrala Halmstad. Capio Movement kommer även att öppna en klinik i norra Halland med reumatologisk öppenvårdsverksamhet, inklusive rehabilitering. Avtalet är fem år med möjlighet till förlängning i två år och startar sex månader efter ingånget avtal med Region Halland.

Capio Movement är ett modernt specialistsjukhus i Halmstad som erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering för patienter med skador och besvär i leder, muskler och skelett, och har vårdavtal med bland annat Region Halland, Västra Götalandregionen och Region Skåne. 2012 utfördes 5 500 läkarbesök och närmare 2 600 operationer inom öppen- och slutenvård på sjukhuset.

Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet att bedriva reumatologisk vård för patienter i Halland och andra län säger Hjalmar Thorsteinsson, VD/verksamhetschef på Capio Movement. Det nya avtalet innebär att vi på ett naturligt sätt kan bredda vår verksamhet till att även omfatta reumatologi, med vår mångåriga erfarenhet inom ortopedi och rehabilitering som bas. På Capio Movement fokuserar vi på det friska i patienten, lägger stor vikt på rehabilitering samt kvalitet, omsorg och medkänsla i vården av våra patienter. Capio Movements starka kvalitetsfokus speglas bland annat i nationella kvalitetsregister och patientundersökningar. Detta arbetssätt ska också genomsyra den reumatologiska verksamheten.

Capio erbjuder även reumatologi på Capio Simrishamns Sjukhus och vid Capio Citykliniken Malmö Centrum. Därutöver har Capio också ett starkt erbjudande inom reumatologi på sina sjukhus i Tyskland och Norge med ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna inom Capiokoncernen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hjalmar Thorsteinsson, VD/verksamhetschef Capio Movement
Telefon: 073-025 30 07

Martin Engström, Affärsområdeschef Capio Specialistkliniker
Telefon: 070-725 03 09