Capio publicerar årsöversikt 2012

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, publicerar svensk årsöversikt för 2012.

I Capios årsöversikt 2012 presenterar Capio synsätt och erfarenheter på hur god sjukvård skapas och utvecklas med ett tydligt fokus på patienterna.

Patienterna måste vara vinnarna i vården. På Capio vet vi att avgörande för god vård med goda resultat är medarbetarna, ledarskapet och organisationen närmast patienterna, säger Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio.

Välkommen att ta del av hur Capio, genom sin verksamhetsmodell och kvalitetsstyrning, arbetar med att skapa och utveckla god vård i sina verksamheter i Sverige och i Europa.

Årsöversikten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.capio.com/sv. För beställning av tryckta exemplar, välkommen att kontakta oss på info@capio.se.

Årsöversikten i engelsk version kommer att finnas tillgänglig på www.capio.com från slutet av maj och kommer även att kompletteras med en fransk och tysk språkversion.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio
Telefon: 0733-88 86 00
Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14